Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemi

                          

Tehlike sınıfı ve depolama durumuna göre , yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemi, belirli bir   alanı hacmini veya tüm hacmi kaplayarak yangını söndürmede kullanılır. Bu sistem genellikle ;

            

             - Uçak Hangarları

             -  Tehlikeli Hammadde Depoları

             - Araç Lastik Depoları

             - Kolay Alev Alabilen Sıvı Depoları

             - Gemi Ambarları ve Motor Odaları

             - Gaz Türbünü Jenaratörleri

             - Kablo Tünelleri gibi kapalı alanların yangından korunması amacıyla kurulur.

 

 

 

 

 

Sistemin çalışması ile birlikte , genleşme oranına göre minimum düzeylerde su ile yüksek genleşme kapasiteli köpük meydana getirilir. Düşük miktarda su içermesinden dolayı bu tür köpük sistemi, bir çok elektriksel ekipmanın korunmasında da kullanılabilir. Yüksek kapasiteli köpük jeneratörleri bünyesinde bulundurduğu köpük solüsyonu ile tahrik olan fan sayesinde, solüsyonun yüksek kapasitede hava ile dolmasını ve dolayısı ile de hacimsel olarak kapasitesinin çok daha fazla artmasını sağlar. Köpük solüsyonu, merkezi ünite üzerinde bulunan deluge vananın yangın esnasında aktifleşmesi ile birlikte ana hatlar üzerinden köpük jeneratörüne gelir.

 

 
A-     YANGIN ALGILAMA ve İHBAR SİSTEMLERİ
 
Yangın algılama ve ihbar sistemleri, bir yangın esnasında ortaya çıkan duman, ısı, alev gibi etkenleri algılayarak bünyesinde bulunan kablolar vasıtası ile yangın paneline aktarırı. Yangın paneli dedektörlerden  gelen sinyali işleyerek ışıklı ve sesli uyarıya dönüştürerek alarm verir. Bu paneller 24 saat gözetim altında bulunan güvenlik kulubeleri veya izleme merkezlerine konulur. Böylece gelebilecek en ufak uyarı anında kontrol edilip değerlendirilebilir.
Sistemler yapılarına göre 2 çeşide ayrılırlar;
 
 
1- KONVANSİYONEL SİSTEMLER
 
Konvansiyonel algılama ve ihbar sistemleri genelde alanca büyük ve kontrolü kolay olan imalat atölyeleri, depolama alanları, hangarlar, fuar alanları gibi kısımlarda tercih edilir. Bu alanlar belirli sayıda bölgelere ayrılır. Bu bölgeler “Zone “ olarak adlandırılırla. Yangının algılanması bölge bazında gerçekleşir. Yani sinyal daha önceden ayrılan bölgelere ait olan dedektörlerden biri aracılığı ile algılansa bile tüm bölge sinyal olarak işlenir. Paneldeki sinyal ,algılayan dedektörün bulunduğu bölge olarak görülür.
   
 
 
 
 
 
2- ANALOG ADRESLİ SİSTEMLER
 
Analog adresli algılama ve ihbar sistemleri genelde bir birinde ayrılmış küçük alanlardan oluşan otel, yurt,pansiyon, bir fabrikanın yönetim kısmı gibi bölümlerin kontrolünü sağlamak için tercih edilir. Bu küçük alanlara yerleştirilen dedektörler, elektronik aygıtlarla numaralandırılır veya isimlendirilir. Daha sonra aynı numara ve isimle panele tanıtılırlar. Böylece  yangın sırasında ortaya çıkan duman, ısı gibi etkenler algılandığında panel üzerinde bu kısım açık bir şekilde görülür. Bu tür sistemlerde yangının meydana geldiği bölge direk olarak tespit edilebildiğinden müdahale süresi oldukça kısa sürede gerçekleşir.

 

 

 

 

 
 
 
B-     OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
 

1- SULU TİP SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMİ

 

Sulu tip sprinkler söndürme sistemleri, bünyesinde kimyasal yanabilir, patlayabilir malzeme içermeyen katı halde bulunan maddelerin bulunduğu kapalı alanların korunması amacıyla tesis edilir. Sistemin bünyesinde, hidrolik hesaplarla belirlenmiş yeteri miktarda su içeren depo, bu suyu sisteme taşıyacak olan pompa grubu, sistemin çalışmasında ve kontrolünde etkili olan ıslak alarm vana istasyonu , izleme anahtarlı kelebek vana, flow switch, korunacak alan üzerinde bulunan boru hattı ve sprinkler mevcuttur.

 

 

 1- Alarm Gongu , 2- Flow Switch , 3- Geciktirme Hücresi (Presostat) , 4- Boşaltma Vanası , 5- Islak Alarm Vana Gövdesi

 6- İzleme Anahtarlı Kelebek Vana , 7- Sprinkler , 8- Test ve Drenaj Vanası

 

Bu tip sprinkler sistemi ile geniş alanlar korunabilir. Korunacak olan alan çok büyük ise (Ör: 10.000m2) bu alan parçalanarak bölümlere ayrılı. Bu bölümlere “Zone” adı verilir. Her bir Zone ana dağıtım hattı üzerinden branşman alınarak beslenir. Bu besleme hatlarının başına Zonun kontrolünü sağlamak amacıyla İzleme anahtarlı kelebek vana ve flow switch, hattın sonuna ise test yapabilmek ve hattı boşaltabilmek için test ve drenaj anası konulur.

Sistemin çalışma prensibi şöyledir; herhangi bir bölgede yangınla ortaya çıkan ısıdan dolayı o bölgede bulunan sprinkler patlar. Patlamanın ardından hat içindeki su basıncı ani olarak azalır. Bu arada kısa bir süre içinde alarm vanası suyun geçişine izin verir ve sesli olarak uyarı oluşturur. Daha önce basınç ayarları yapılmış olan pompalar basıncı düşen hat üzerine depodan emdikleri suyu basmaya başlarlar. Bu işlem depodaki su bitene kadar veya  sisteme bir müdahale olana kadar devam eder.
Bu tür sistemlerin işlevselliklerini devam ettirebilmeleri için, yılda iki defa komple bakım yapılması ve sistemin test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sistemi besleyen pompalar haftalık olarak çalıştırılmalı ve performans ölçümleri yapılmalıdır. Aksi taktir de bir yangın anında sistemden yeterli verim alınamayabilir.Bu da yatırımın ciddi zarara uğramasına yol açabilir.
       
 
        2-  KURU TİP SPRİNKLER SİSTEMİ
 
Kuru tip sprinkler sistemi ile, suyun donma veya buharlaşma riski olan depolama alanları, hangarlar, sundurmalar gibi yapıların bünyesinde  bulunan katı maddeler korunur. Bu tür sistemlerin ıslak tip sistemlerden farkı , ana hat üzerinde bulunan alarm vana grubundan sonraki boru tesisatının içinde su yerine hava bulunmasıdır. Korunacak olan alanın sıcaklık şartlarından dolayı su donabilir yada buharlaşabilir bundan dolayı korunacak mahalde bulunan borularda basınçlı hava bulundurulur ve bu hava sürekli basınç altında tutulur.
 
 
 
 Bu tip sprinkler sistemine de sulu tipe yapıldığı gibi yılda 2 defa bakım yapılmalıdır ve pompa grubu haftalık olarak çalıştırılıp test edilmelidir.
 
 
1-      3- KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ
 
Köpüklü söndürme sistemi, yapısı gereği yanıcı, kolay alevlenebilir sıvıların ve katıların depolandığı, imal edildiği veya yardımcı malzeme olarak kullanıldığı alanları koruma amacıyla uygulanır. Bu tür sistemler ana su besleme ünitesine (pompa gurubu ) ek olarak köpük tankı, köpük ,akçüatörlü vana grubu, köpük yapıcı,kesme vanaları  gibi ekipmanlardan oluşan bir köpük grubu da bulunur. Bu grup yangına istinaden  elektriksel veya mekanik olarak açılan akçüatörlü vananın su geçişine izin vermesi ve bununla birlikte su ve köpüğü karıştıran köpük karışım yapıcının köpük oluşturması mantığına dayanarak çalışır. Sistemde  kullanılan köpük takı atmosfere açık olabileceği gibi basınçlı bir kabın içinde sıkıştırılmış olabilir. En optimum çözüm korunacak mahal ve ürünün özelliklerine göre belirlenir. 
 
 
 
 
 Köpüklü söndürmede amaç , korunan alanın belirli süre içinde zemininin komple köpükle kaplanmasını sağlayacak biçimde tasarlanmasının yanında bazı durumlarda da tamamen hacmin de köpükle kaplanması gerekebilir.Diğer sistemler gibi bu sisteminde yılda 2 defa bakımının ve testlerinin yapılması gerekmektedir.
 
 
1-      4- GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ
 
Gazlı söndürme sistemi , su veya köpükle söndürülmesi zaralı ve/veya tehlikeli olan bilgi işlem merkezleri, elektrik pano odaları , UPS odaları gibi sistemlerin bulunduğu kapalı alanların korunmasını sağlar. Kullanılan gazın cinsine göre sistem 2 çeşide ayrılır. 1- CO2’li söndürme sistemi , 2- FM200’lü söndürme sistemi. CO2 Gazlı söndürme sistemi elektrik ve pano odaları gibi görevli personelin sürekli  bulunmadığı , FM200 gazlı söndürme ise UPS odaları gibi sürekli görevli personelin bulunduğu kapalı alanların korunmasında tercih edilir.
 
 
 
 Bu tip söndürme sisteminde yangın algılaması , kapalı mekanda bulunan dedektöler sayesinde gerçekleşir. Dedektörden panele giden sinyalin ardından, selenoid vana açılır ve basınçlı tüplerin içinde bulunan gaz boru tesisatının içinden geçerek nozullardan odaya boşalır. Gazın odaya boşalması ile birlikte odada bulunan oksijen tahliye olur. Böylece oksijensiz kalan odada yangın söndürülmüş olur. Bu sistemin sağlıklı çalışabilmesi için odanın tamamen kapalı olması gerekir aksi taktirde basınçlı gaz yangın aetki etmeden tahliye olur.
 
 
1-      5 -DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ
 
Davlumbaz söndürme sistemi , otel,restorant, cafe gibi işletmelerin mutfaklarında bulunan ocakların davlumbaz bölümlerinde meydana gelebilecek yangınların önlenmesinde kullanılır. Davlumbazlarda zamanla biriken yağlar bir tabaka haline gelerek yangını meydana getirebilir. Bu sistemin bünyesinde gazlı söndürmede olduğu gibi yangını algılama devresi ve söndürme devresi bulunur. Yangın algılandığında tüpün içerisinde basınçlı halde bulunan köpük boru hattından geçerek nozullar da söndürülmesi gereken kısımlara iletilir.  
 

 

Bu tip söndürme sistemlerinde , nozullar direk söndürülmesi gereken bölümlere yönlendirildiğinde dolayı söndürme işlemi kısa sürede gerçekleşir.

Mekanik Tesisat
      A-Radyant Isıtma

Bu tip ısıtıcılar,  fabrika imalat alanları, depolama sahaları, hangarlar, otomobil servis alanları, spor salonları gibi alanların ısıtılması amacı ile kullanılırlar. Konvansiyonel sistemlere göre %30-%50 oranında daha tasarrufludurlar. Elektrik tüketiminin azlığı, bakım masraflarının düşüklüğü, ısıtma süresinin kısalığı, hava sirkülasyonun yapmaması ve gürültülü çalışmaması diğer avantajları arasında sayılabilir.

 

Sistemin yapısı şu şekildedir; birbirine paslanmaz çelik kaplinlerle bağlı, oldukça ince cidarlı, içi ve dışı alümünize edilmiş ve ısıl işleme tabi tutulmuş ve üzerilerinde saf alüminyumdan imal edilmiş reflektörler bulunan radyant borular sisteminden oluşan bu ısıtıcının başında bir yakıcı ve sonunda da küçük bir fan bulunmaktadır. Bu ısıtıcılar 15 kW’dan 55 kW’a kadar değişik kapasitelerde ve 3 m’den 19 m’ye kadar değişik boylarda düz, U veya L şeklinde kullanılabilecek şekilde imal edilmektedir.
 

 

 

Düz Borulu Ranyant Isıtıcı

 

 

 

 

 

 

U Tipi Ranyant Isıtıcı

 

 

 

 

 

 

 

Ekli Radyant Isıtıcı

Çelik Yapı
Günümüzde yapılan fabrika binaları , depolama alanları, çatılar , ara katlar gibi yapıların büyük bir bölümü çelik yapı profillerinden oluşmaktadır. Bunun en önemli nedenleri arasında ; Çeliğin yapısal olarak yüke ve ısıya karşı dayanıklılığı, betonarmeye göre hafifliği, sökülebilir bağlantıların oluşturmasına izin vermesi gibi bir çok neden sıralanabilir.
 
 

 

Teknoloji Mühendislik, bünyesinde bulundurduğu bilgisayar destekli tasarım ve analiz programları sayesinde, çelik yapıyı standartlara uygun olarak tasarlayıp imalatını gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen imalatlar, montaj kolaylığı ve demonteye müsaade etmesi bakımında genellikle civata bağlantılı olarak yapılmaktadır.

 

 

 

 

Tasarım sırasında kullanılan malzeme yüksek mukavemetli yeni nesil hafif çelikler içinden seçilmektedir. Bu tasarım tarzı ile mukavemet değerleri sabit kalmak koşulu ile yapının toplam ağırlığında ciddi azalma meydana gelmektedir. Bu da ilk yatırım maliyetlerini oldukça aşağılara indirmektedir. Yapının kendi ağırlığını taşıdığı da düşünülürse, dayanımı oldukça yüksek ve aynı zamanda hafif yeni nesil yapılar meydana getirilmiş olur.