Mekanik Tesisat


Mekanik Tesisat
      A-Radyant Isıtma

Bu tip ısıtıcılar,  fabrika imalat alanları, depolama sahaları, hangarlar, otomobil servis alanları, spor salonları gibi alanların ısıtılması amacı ile kullanılırlar. Konvansiyonel sistemlere göre %30-%50 oranında daha tasarrufludurlar. Elektrik tüketiminin azlığı, bakım masraflarının düşüklüğü, ısıtma süresinin kısalığı, hava sirkülasyonun yapmaması ve gürültülü çalışmaması diğer avantajları arasında sayılabilir.

 

Sistemin yapısı şu şekildedir; birbirine paslanmaz çelik kaplinlerle bağlı, oldukça ince cidarlı, içi ve dışı alümünize edilmiş ve ısıl işleme tabi tutulmuş ve üzerilerinde saf alüminyumdan imal edilmiş reflektörler bulunan radyant borular sisteminden oluşan bu ısıtıcının başında bir yakıcı ve sonunda da küçük bir fan bulunmaktadır. Bu ısıtıcılar 15 kW’dan 55 kW’a kadar değişik kapasitelerde ve 3 m’den 19 m’ye kadar değişik boylarda düz, U veya L şeklinde kullanılabilecek şekilde imal edilmektedir.
 

 

 

Düz Borulu Ranyant Isıtıcı

 

 

 

 

 

 

U Tipi Ranyant Isıtıcı

 

 

 

 

 

 

 

Ekli Radyant Isıtıcı