Kurumsal Hedeflerimiz


2003 yılında başlayan yolculuğumuz farklı sektörlerde kazanılan deneyimler ve uygulamalar ile gelişerek 2008 yılında Teknoloji Mühendisliği meydana getirdi. Bu süreç içindeki en büyük hedefimiz teknolojinin en son koşullarından faydalanarak sürekli bir gelişim ve bu gelişimi pratikte uygulamak oldu.

İşte Teknoloji Mühendislik bugün yeni üretim teknolojilerini , sektördeki yeni ürünleri, tasarım ve uygulama araçlarını bire bir kullanmakta ve bunların gelişimine de ön ayak olmayı hedeflemektedir.

Günümüzde değeri giderek daha önemli hale gelen yangından korunum sistemlerinde Avrupa ve Amerika'da uygulanan standartları ülkemize taşıyarak gerçekleştirdiği projelerde örnek oluşturmaktadır. Amacımız bu gelişimleri ülkemizde ilerletmek ve bunları dünya pazarına sunmaktır.